หน้าแรก จดโดเมน ขายโดเมน ทำเว็บไซต ชำระเงิน เว็บโฮสติ้ง
 

   RegisDomainDD.com Payment Information:


  การแจ้งยืนยันการโอนเงิน
 • โปรดส่งรายละเอียดดังนี้ มาที่   support@regisdomaindd.com
   Login Email: xxx@xxx.xxx
   Order ID: xxxxxx
   จำนวนเงินที่โอน: xxx บ.
   วันเวลาที่ทำการโอนเงิน
   โอนเข้าธนาคาร xxxx เมื่อวันที่ xx/xx/xx เวลา xx:xx
   พร้อมแนบสลิปการโอนเงินมาด้วย
  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อได้ที่    support@regisdomaindd.com

  บริการรับ จดโดเมน โดเมนเป็นของท่าน 100%


 
ดเมนเนม .com .net .org .name .info .us .biz เพียงปีละ 450บ. เท่านั้น
  สามารถสะสมยอดการจดโดเมนได้ อ่านรายละเอียด (ต้องจดภายใต้ account เดียวกัน)


 
ราคาโดเมน 1-4 ปี 5-9 ปี 10 ปี
.com ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.net ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.org ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.info ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.name ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.biz ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.us ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.


  *ต่ออายุโดเมนเนม  450 บาท/ปี


_________________________________________________________________________________________________________________

หน้าแรก จดโดเมน ขายโดเมน ทำเว็บไซต ชำระเงิน เว็บโฮสติ้ง