หน้าแรก จดโดเมน ขายโดเมน ทำเว็บไซต ชำระเงิน เว็บโฮสติ้ง
 
  รับทำเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์

  เหตุผลที่ควรมีเว็บไซต์

-พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต.
-เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ
-เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทสำหรับลูกค้าเข้ามาค้นหาได้
-เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
-ขยายผลและขอบเขตการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
-ขจัดปัญหาด้านเวลาดำเนินการของธุรกิจตลอด 24 ชม.

  เว็บไซต์สำหรับส่วนตัว, ห้างร้าน, บริษัท, โฆษณาสินค้า

-เว็บละ 3,000-7,000 บาท พร้อมพื้นที่เว็บไซต์ และ โดเมนเนม 1 ปี 
ราคาโดเมน 1-4 ปี 5-9 ปี 10 ปี
.com ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.net ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.org ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.info ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.name ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.biz ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.
.us ปีละ 450บ. ปีละ 450บ. ปีละ 450บ.


  *ต่ออายุโดเมนเนม  450 บาท/ปี


_________________________________________________________________________________________________________________

หน้าแรก จดโดเมน ขายโดเมน ทำเว็บไซต ชำระเงิน เว็บโฮสติ้ง